เปิดโผ 10 ประเทศ ที่ดีสุด-เหมาะสำหรับสาวๆ ไปทำงาน

อีกหนึ่งเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก InterNations เปิดเผยผลสำรวจประเทศที่ดีเเละเหมาะสมสำหรับสตรีเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันชาวต่างชาติประมาณหนึ่งในสี่ ที่เป็นผู้หญิงเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยเหตุผลในการทำงาน

ในการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของชาวต่างชาติ บริษัทได้สัมภาษณ์ผู้หญิงกว่า 7,000 คนที่ทำงานใน 168 ประเทศ โดยเป็นชาวต่างชาติจาก 152 ประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และรัสเซีย

จากนั้น InterNations ได้จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับสตรีที่ทำงานในต่างประเทศ จากการประเมินด้านเงินเดือนสูง ความพึงพอใจเเละโอกาสในการทำงาน รวมถึงชั่วโมงในการทำงานเเต่ละสัปดาห์

โดยรายชื่อ 10 ประเทศ มีดังนี้

1. เม็กซิโก มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 29% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 68% เเละทำงานเต็มเวลา 45 ชั่วโมง/สัปดาห์

2. พม่า มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 46% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 70% เเละทำงานเต็มเวลา 45.5 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. กัมพูชา มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 33% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 63% เเละทำงานเต็มเวลา 42.4 ชั่วโมง/สัปดาห์

4. บาห์เรน มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 65% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 65% เเละทำงานเต็มเวลา 40.9 ชั่วโมง/สัปดาห์

5. นิวซีเเลนด์ มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 53% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 61% เเละทำงานเต็มเวลา 41.8 ชั่วโมง/สัปดาห์

6. คาซัคสถาน มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 62% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 67% เเละทำงานเต็มเวลา 45 ชั่วโมง/สัปดาห์

7. อังกฤษ มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 51% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 67% เเละทำงานเต็มเวลา 41.1 ชั่วโมง/สัปดาห์

8. สหรัฐอเมริกา มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 62% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 64% เเละทำงานเต็มเวลา 43 ชั่วโมง/สัปดาห์

9. เคนยา มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 36% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 60% เเละทำงานเต็มเวลา 46.4 ชั่วโมง/สัปดาห์

10. ประเทศไอร์แลนด์ มีโอกาสได้เงินเดือนสูงถึง 51% ความพึงพอใจต่อโอกาสในการทำงานกว่า 63% เเละทำงานเต็มเวลา 41 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์