วันนี้กรุงเทพฯ ฟ้าหม่น แต่ฝนไม่ตก 9-11 มีนา ได้เฮอีกรอบ จะสัมผัสลมเย็นกันอีกครั้ง

วันนี้กรุงเทพฯ ฟ้าหม่น แต่ตก 7-9 มีนา ได้เฮอีกรอบ 9-11 มีนา จะสัมผัสลมเย็นกันอีกครั้ง

วันที่ 6 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานครมีกลุ่มเมฆปกคลุมท้องฟ้า อากาศขมุกขมัว และมีลมพัดเบาๆ เป็นระยะ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัดนำเอาความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมใต้ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่วนกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีฝนตก

ทั้งนี้ แบบจำลองสภาพอากาศ (วาฟ-รอม) ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ระบุว่า ช่วงวันที่ 6-8 มีนาคม ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้จะพัดนำความชื้นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 6-7 มีนาคม จากนั้นวันที่ 8 มีนาคม ความกดอากาศสูงจะแผ่เข้ามาเติมกำลังทำให้เกิดการปะทะกับความร้อนชื้นที่มีอยู่ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อาจจะมีลูกเห็บตกได้ ตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนถึงตอนล่าง

ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงตามมา จากนั้นประเทศไทยจะมีอุณหภูมิลดลงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มลดลงในวันที่ 9 มีนาคม ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครจะมีอากาศเย็นตามมา ในวันที่ 10-11 มีนาคม โดยคาดว่า กรุงเทพมหานครน่าจะมีอุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส หรือมีอากาศเย็นอีกครั้ง ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 11 มีนาคม