เผยภาพ! กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน เล่นฟุตบอลกับเด็กในประเทศอย่างทรงเป็นกันเอง

เป็นอีกหนึ่งอิริยาบถที่น่ารัก และทรงเป็นกันเองกับประชาชนทุกหมู่เหล่าในประเทศ หลังจากที่ได้มีแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อ Bhutan Travel Agent – Yelha Bhutan Tours ได้โพสต์รูปภาพชายคนหนึ่งกำลังวิ่งเตะฟุตบอลกับเด็กๆอย่างสนุกสนาน

โดยชายคนดังกล่าวคือ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก กำลังทรงเล่นฟุตบอลด้วยพระบาทเปล่า กับเด็กๆในท้องถิ่นทางภาคตะวันออกของประเทศภูฏาน อย่างทรงเป็นกันเอง

สำหรับ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้รับการยกย่องประชาชนชาวภูฏาน รวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงาม และเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏานอย่างยิ่ง จากการที่ทรงวางพระองค์อย่างเป็นกันเองในหมู่ประชาชน จึงสร้างความประทับใจแก่พสกนิกรอย่างสูง