“นครชัยแอร์ “บริการรถตู้ส่งผู้โดยสารฟรีถึงบีทีเอสออกทุก 15 นาที

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการรถตู้ส่งฟรีถึง บีทีเอส ภายใต้ชื่อ NCA Shuttle Bus เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยในปี 2560 มียอดผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 52,662 คน ให้บริการทั้งหมด 6,847 เที่ยว พบว่าช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 – 07.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ นิยมเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯได้เก็บสถิติจำนวนผู้ใช้บริการที่ผ่านมานอกจากช่วงเวลาที่ผู้โดยสารนิยมเดินทาง ยังพบว่าในช่วงเทศกาล หรือช่วงหลังวันหยุดติดต่อกันจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถตู้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถทัวร์นครชัยแอร์ จากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ

ทำให้ที่ผ่านมาได้มีการเสริมเที่ยวบริการรถตู้ NCA Shuttle Bus โดยวิเคราะห์จากเที่ยวรถทัวร์โดยสารของบริษัทฯ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปิดจองตั๋วล่วงหน้า 365 วันและมีการจัดเที่ยวรถโดยสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ จึงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์การเพิ่มเที่ยวรถล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำ

นอกจากการจัดเตรียมเที่ยวเวลาบริการให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการของรถตู้ NCA Shuttle Bus จึงได้กำหนดมาตรฐานการตรวจเช็คความพร้อมของรถ ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การตรวจเช็คประจำวัน ตรวจเช็คโดยพนักงานขับประจำรถ ตรวจความสะอาดภายนอก ภายในของตัวรถ ตรวจกระจกหน้าและยางปัดน้ำฝน ตรวจไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ แตร ว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ตรวจประตู ระบบล็อคของประตู ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ภายในรถ เช่น ไฟแสงสว่างในห้องโดยสาร ตรวจสภาพเบาะโดยสาร เข็มขัดนิรภัย ตรวจระบบควบคุมรถ แป้นเบรค แป้นคันเร่ง แป้นครัช เบรกมือให้อยู่ในสภาพความพร้อมต่อการใช้งาน ซึ่งจะทำการตรวจก่อนนำรถออกไปให้บริการ และทุกครั้งหลังจากให้บริการแล้วนั้น พนักงานขับประจำรถจะทำการตรวจอีกครั้ง เพื่อให้รถมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอหากเกิดกรณีเร่งด่วนต้องนำรถออกไปให้บริการ

2. ตรวจประจำสัปดาห์ โดยผู้ชำนาญการ ได้แก่ ตรวจคราบน้ำมันในห้องเครื่อง ระดับน้ำหม้อน้ำ น้ำมันเบรค – ครัช ระดับน้ำมันเครื่อง สายพานแอร์ แรงดันลมยาง และตรวจเช็คตั้งเบรกมือ

3. ตรวจประจำเดือน ตรวจโดยศูนย์บำรุงรักษานครชัยแอร์ เพื่อเช็ค กรองแอร์ กรองอากาศ แบตเตอร์รี่ ตรวจเช็คช่วงล่าง ฟังเสียงเครื่องยนต์ และตรวจอุปกรณ์รองรับกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ แม่แรง ล้ออะไหล่ ประจำ ให้อยู่ครบและพร้อมใช้งาน และนอกจากการตรวจเช็คทั้ง 3 รูปแบบที่บริษัทฯ กำหนดแล้วนั้น

ยังได้นำรถตู้ NCA Shuttle Bus เข้าศูนย์บำรุงรักษาของ TOYOTA ทุก 10,000 กม. เพื่อตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ตามคำแนะนำของศูนย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหาย ผลจาการตรวจเช็คอย่างเป็นระบบนี้ ส่งผลให้การให้บริการรถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่พบรถเสียระหว่างทาง

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “บริการรถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส” เป็นอีกหนึ่งบริการ จากนครชัยแอร์ในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางต่อสามารถเดินทางไปยังปลายทางได้โดยสะดวกมากขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรถตู้ให้บริการจำนวน 2 คัน ให้บริการเที่ยวเวลาปกติวันละ 25 เที่ยว มีต้นทุนการให้บริการอยู่ที่เดือนละ 50,000 บาท/คัน (โดยประมาณ)

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการที่ดีเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายสูงสุด สำหรับลูกค้านครชัยแอร์ที่ต้องการใช้ “บริการรถตู้ส่งฟรีถึงบีทีเอส” สามารถใช้บริการได้ที่บริเวณชานชาลาขาเข้า โดยเมื่อลงรถทัวร์โดยสารจะพบรถตู้ที่จอดรอให้บริการด้านข้างชานชาลา ให้บริการทุกวัน ช่วงเช้าตั้งแต่ 04.45 – 08.20 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่ 15.40 – 20.30 น. โดยรถจะออกทุก 15 นาที บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย