ชู “เกาะไข่” ต้นแบบเที่ยวทะเลยั่งยืนระดับโลก

นายธนู แนบเนียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมหมาย ปลูกไม้ดี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพรุใน นำเจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่หมู่เกาะไข่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว วางแผนบริหารจัดการให้หมู่เกาะไข่ ซึ่งประกอบด้วยเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน และเกาะไข่นุ้ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ยั่งยืน คงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

นายวิชัย สมรูป ผอ.สำนักบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จ.พังงา กล่าวว่าหมู่เกาะไข่ จ.พังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยและต่างชาติรู้จัก นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันอย่างมาก โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวไม่น้อยกว่า 6,000 คน เนื่องจากน้ำทะเลใสสะอาด ปะการังสวยงาม เดินทางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เนื่องจากอยู่ใกล้ฝั่ง จ.ภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และมาท่องเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปี