พรานปลาแม่น้ำมูน จับปลาบึกยักษ์หนักร่วมร้อยโล ขายได้เกือบ 1 หมื่นบาท

เฟซบุ๊กเพจ สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต โพสต์ภาพปลาบึกที่ถูกจับได้ในแม่น้ำมูน ความว่า

ปลานอกเขตวังปลา…

#ปลาบึก ขนาด 82 กิโลกรัม จับได้ที่ท้ายดอนเลี้ยว บริเวณนั้นเรียกว่า “ขุมหินยาก” จับได้โดยนายบุญ ศรีชนะ อายุ 65 ปี ชาวบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61 ขายได้เงินจำนวน 9,700 บาท !!!!

#ปลาบึกตัวนี้ น่าจะเป็นปลาที่ออกจากเขตรักษาพันธุ์ปลา “ขุมล่ามแข้” และไปติดมอง (ตาข่าย) ของชาวบ้าน !!!!
พรานปลาหลายคนบอกว่าปลาบึกตัวนี้เป็นปลาบึกแท้ (ปลาบึกธรรมชาติ) วิธีพิสูจน์ความแกต่างระหว่างปลาบึกแท้ กับปลาบึกเทียม สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการใช้แขน ล้วงเข้าไปในปากของปลาบึก ..ปลาบึกแท้ในปากจะมีเมือก ส่วนปลาบึกเทียมจะมีฟันซี่เล็กๆ ขึ้นทั้งด้านบนและด้านล่าง..คนหาปลาแม่น้ำมูนกล่าว


ทั้งนี้ “แม่น้ำมูน” เป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไหลรวมกับแม่น้ำโขง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ในลุ่มน้ำโขง ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณ สิ่งมีชีวิต ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งเป็นแหล่งที่มีพันธุ์ปลาชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากลักษณะทางภูมินิเวศ ที่อยู่ตรงตำแหน่งรอยเชื่อมของแม่น้ำใหญ่ และแม่น้ำสาขา จึงทำให้เกิดการอพยพขึ้นลงของปลา ระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูนตลอดทั้งปี กลายมาเป็นคลังอาหารธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ดึงดูดให้ผู้คนในอดีต ลงหลักปักฐาน ก่อร่างสร้างบ้านและชุมชนขึ้น ในบริเวณสองฟากฝั่ง สืบย้อนไปได้นับหลายร้อยปี”

ชาวบ้านปากมูน เป็นชาวประมง ที่มีรายได้หลักจากการจับปลา และก่อร่างสร้างชุมชนและวัฒนธรรม วิถีชีวิต แบบคนหาปลา โดยพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำมูน ชาวบ้านที่นี่ไม่ใช่คนจน จนกระทั่งมีการสร้างเขื่อนปากมูน ขวางกั้นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้าน

โดยภายหลังการสร้างเขื่อน มีปลามากถึง 169 ชนิดที่หายไป พืช และสมุนไพร ที่ใช้กินและเป็นแหล่งรายได้ กว่า 100 ชนิด ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านประมงสูญเสียรายได้ปีละกว่า 140 ล้านบาท เฉลี่ยครอบครัวละกว่าสองหมื่นบาท ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ไม่ใช่เรื่องของตัวเลข แต่เป็นความล่มสลายของวิถีชีวิต ครอบครัว และชุมชน ที่ต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำมูน ภาวะความยากจน ทำให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐาน เพื่อดิ้นรนเอาตัวรอด

ขอบคุณภาพจาก สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต