“มาฆบูชา”วันพระใหญ่ ชวนเข้าวัดมอญ ไหว้พระ ทำบุญ เข้าโบสถ์ดูจิตรกรรมฝาผนัง

เลาะฝั่งเจ้าพระยา : ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดมอญ
………………………………………………

เนื่องในโอกาสที่ วันพรุ่งนี้(1 มี.ค.) เป็นวันสำคัญทางศาสนา นั่นคือ วันมาฆะบูชา และเป็นวันหยุดราชการ

ชาวมอญเราเข้าวัดทำบุญ เป็นเรื่องปกติวิสัย และเป็นโอกาสดีที่วัดสำคัญๆหลายวัดได้เปิดพระอุโบสถ ให้คนเข้าไปกราบไหว้พระด้านในได้ และถือเป็นโอกาสดี สำหรับผู้ที่ชื่นชอบจิตรกรรมฝาผนังจะได้เข้าไปชมงานศิลปกรรมตามวัดหลายๆแห่ง

เมื่อท่านขับรถเลาะเลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แถบอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นถิ่นฐานย่านมอญ มีวัดมอญตั้งเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่หลายวัด ซึ่งจะขอแนะนำวัดมอญ 2 แห่งด้วยกันคือ วัดชมภูเวก และ วัดเกาะพญาเจ่ง

วัดชมภูเวก เป็นวัดมอญที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีงานจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ซึ่งเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ อดีตพุทธ พุทธประวัติ และชาดก รวมถึงแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านแทรกไว้ ภาพจิตรกรรมที่โดดเด่น คือภาพแม่พระธรณีบีบมวยผม (แบบนั่ง) ที่ถือว่าสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง

วัดเกาะพญาเจ่ง วัดเกาะรามัญ หรือวัดเกาะบางพูด สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ๒๓๑๘ โดยพญาเจ่ง ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามทรงคุณค่า เนื้อหาเกี่ยวกับอดีตพุทธ เทพชุมนุม ไตรภูมิ และทศชาติชาดก เช่น ตอน มหาชนกชาดก เวสสันดรชาดก

สำหรับภาพแม่พระธรณีบีบมวยผมมีความงามไม่แพ้วัดชมภูเวก แต่แตกต่างอยู่ที่แม่พระธรณีบีบมวยผมที่วัดเกาะพญาเจ่งนี้จะเป็นแบบยืน

นอกจากนี้ยังมีภาพทวารบาล เขียนเป็นชาวต่างชาติ อยู่ประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังอีกด้วย

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของงานศิลปกรรมตามวัดมอญ ยังมีผลงานอีกมากมายที่น่าศึกษา ซึ่งผู้เขียนจะได้มานำเสนอในโอกาสต่อไป…………..

แอดมิน เม้ยกาวญย์ฮะกอ

เพจ รามัญคดี – MON Studies