แล้งดอกบัวหด ดาวเรืองแทนที่สร้างรายได้เกษตรกรวันละ 5,000 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณสวนดาวเรืองในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองจำนวนกว่า 10 ไร่ เร่งตัดดอกดาวเรือง เพื่อนำไปบรรจุลงในถุงๆ ละ 50 ดอก สำหรับจัดส่งให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดค้าส่งดอกไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะมารับซื้อนำไปจำหน่าย ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆะบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ ทำให้กลุ่มเกษตรกรต้องเร่งตัดดอกดาวเรือง เพื่อให้เพียงพอต่อยอดการสั่งจองซื้อของลูกค้า

โดยราคาจำหน่ายดอกดาวเรือง หากเป็นดอกใหญ่ไซส์จัมโบ้ ราคาจะอยู่ที่ดอกละ 2 บาท 50 สตางค์หรือร้อยละ 250 บาท ส่วนดอกขนาดกลางและขนาดเล็กราคาก็จะลดลงตามระดับ ตั้งแต่ 1 บาทจนต่ำสุดก็คือ 25 สตางค์ ทำให้ในแต่ละวันจะมีรายได้จากการตัดดอกดาวเรือง ส่งจำหน่ายอย่างน้อยวันละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

นายเตชิต กล้วยหอมทอง อายุ 52 ปี หมูที่ 1 ตำบลท่าขมิ้น หนึ่งในเกษตรกรปลูกดอกดาวเรือง กล่าวว่า ในช่วงวันพระสำคัญอย่างวันมาฆะบูชาที่จะมาถึง เกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรือง ทั้งของตนเองและเพื่อนบ้าน ล้วนได้รับอานิสง เพราะมีออเดอร์สั่งซื้อดอกดาวเรืองทั้งหมดที่มีอยู่ เนื่องจากสภาพความแห้งแล้ง ทำให้นาบัวไม่ออกดอก ดอกบัวหายากและขาดตลาด ทำให้พุทธศาสนิกชนหันมาให้ความนิยมซื้อดอกดาวเรือง ไปไหว้พระและทำบุญแทน