ททท. จัดอบรมติดอาวุธด้านการตลาด เตรียมความพร้อมให้ 72 ชุมชนท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อความยั่งยืนทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชน ให้กับผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 144 คน จาก 72 ชุมชน จากทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเทคนิคการส่งเสริมการขาย และสร้างเครือขายที่เข้มแข็ง ให้ความรู้และบรรยายโดยผู้บริหารระดับสูงของ ททท. และสมาคมทางการท่องเที่ยวของไทย ในหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับชุมชน

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 ตามที่ได้ทราบกันแล้วนั้น จากมาตรการภาษีดังกล่าว ททท. ได้กำหนดแนวทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ อีกทั้งกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานราก

ททท. แบ่งการดำเนินงานในแคมเปญดังกล่าว 7 หัวข้อด้วยกัน คือ Enjoy Local, SET in the Local, Local Link, Eat Local, Our Local, Local Heroes และ Local Strength โดยการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อความยั่งยืนทางการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ Local Strength ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทานและสินค้าพร้อมขาย พัฒนาเรื่อง Creative Tourism ในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (Travel Tech & Start-up Business in services) เพื่อส่งเสริมการขายเข้าไปสู่เมืองรอง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์