ฝนหลงฤดูดีต่อชาวบ้านหาของป่า ไข่มดแดง จักจั่น กิโลละ 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ได้มีพายุฝนหลงฤดูทำให้มีฝนตกหนัก ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของชาวบ้าน ถูกพายุพัดพังเสียหาย แต่กลับส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่กำลังเริ่มทำนาปรัง รวมถึงพื้นที่ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่าขายเสริมหน้าแล้ง เนื่องจากหลังฝนตกลงมาจะทำให้สามารถหาของป่าได้ง่ายขึ้น อาทิ ผักหวาน ไข่มดแดง แมงแคง จักจั่น เห็ดป่า โดยเฉพาะจักจั่น ช่วงนี้มีราคาแพง ตกตัวละ ประมาณ 2-3 บาท ส่วนไข่มดแดงยิ่งเป็นเมนูหายาก อีกทั้งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดู ทำให้มีราคาสูงกิโลกรัมละ 1,000 บาท และผักหวาน ราคาตกกิโลกรัมละ 1,000 บาท

เช่นเดียวกับตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก ซึ่งเป็นตลาดศูนย์กลางที่จำหน่ายอาหารอีสานพื้นบ้าน พบว่าช่วงนี้จะคึกคักไปด้วยเมนูอาหารป่า จะมีพ่อค้าแม่ค้าไปรับซื้ออาหารป่า อาทิ ผักหวาน ไข่มดแดง แมงแคง จักจั่น เห็ดป่า จากชาวบ้านมาวางขายกันคึกคัก สร้างเงินหมุนเวียนสะพัดเท่าตัว โดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่าขายจะมีรายได้ วันละ 2,000-3,000 บาท บางรายขยัน สามารถหาของป่ามาขายสร้างรายได้วันละถึง 5,000 บาท