เครือรพ.กรุงเทพ ซื้อ”ปาร์คนายเลิศ” ปิดตำนานโรงแรมดัง

มีรายงานว่า บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) ประกาศเข้าซื้อที่ดินบริเวณโครงการปาร์คนายเลิศกว่า 15 ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยอนุมัติให้บริษัทย่อย บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ราคากว่า หมื่นล้านบาท เพื่อจะพัฒนาโครงการศูนย์สุขภาพครบวงจร BDMS Wellness Clinic

โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) หรือ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ (28 ก.ย.2559) ได้เข้าซื้อที่ดินโครงการปาร์คนายเลิศ ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค นายเลิศ อาคาร Promenade และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวม 15 ไร่ บนถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ นางสัณหพิศ สมบัติศิริ และนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 10,800 ล้านบาท โดยจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

โดย BDMS ได้จัดตั้งบริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด ทุนจดทะเบียน 6,400 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อและรับโอนที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic และกำหนดงบลงทุนและปรับปรุงทรัพย์สิน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าโครงการ 12,800 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และมีอายุยืนยาว และเป็นผู้ให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรรายแรกในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ โรงแรมนายเลิศปาร์ค หรือโรงแรมสวิสโซเทล ปาร์คนายเลิศในปัจจุบัน ก่อตั้งโดยพระยาภักดีนรเศรษฐ หรือ เลิศ เศรษฐบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญและโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รวมทั้งเปิดบริการรถเมล์นายเลิศ หรือรถเมล์ขาว เมื่อปีพ.ศ. 2428 และเป็นญาติผู้พี่ของพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) และนายสวัสดิ์ เศรษฐบุตร (บิดาของสอ เสถบุตร)

ต่อมา ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ บุตรของพระยาภักดีนรเศรษฐ เข้ามาสานต่อกิจการ โดยเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เมื่อปีพ.ศ.2519 นับว่าเป็นรัฐมนตรีหญิงสองคนแรกของประเทศไทย โดยท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ สมรสกับนายพินิจ สมบัติศิริ บุตรพระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) และคุณหญิงถวิล มีธิดา 2 คน คือ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ และนางสัณหพิศ สมบัติศิริ ก่อนที่ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ จะถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ด้วยโรคปอดอักเสบ ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุรวม 91 ปี

ที่มา มติชน