เกษตกรข้าวโพด-มัน บุกพณ.ขอให้คงมาตรการ3:1พยุงราคา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังกลุ่มเกษตรกรข้าวโพดและมันสำปะหลัง เข้าพบและรายงานสถานการณ์ ว่า ขณะนี้ยังคงมาตรการดูแลการนำเข้าข้าวสาลีและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในสัดส่วน 3 ต่อ 1 โดยให้ผู้นำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน ซึ่งจะทบทวนมาตรการเมื่อสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอกับความต้องการแท้จริง รวมถึงดูผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เกษตรกรแข่งขันได้ และคำนึงถึงระเบียบสากลขององค์การการค้าโลก (WTO)ในประเด็นเข้าข่ายกีดกันทางการค้าหรือไม่

ทั้งนี้ หากช่วงไหนไม่มีผลผลิตในประเทศเลย อาจลดเหลือ 2 ต่อ 1 หรือ 1 ต่อ 1 ในช่วงสั้นๆ ซึ่งยังเป็นเพียงแนวคิดยังไม่มีข้อสรุป โดยต้องคำนึงถึงรายได้เกษตรกร และการบริหารจัดการที่เหมาะสม แม้ว่าสัดส่วนของมาตรการจะออกมาเท่าไหร่ กระทรวงพาณิชย์ยังเชื่อมโยงให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดในราคาที่ดี ขอให้เกษตรกรสบายใจได้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ควรต่ำกว่า 7 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 9.50-9.60 บาท สำหรับหัวมันสำปะหลังสด (เชื้อแป้ง 25%) ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 2.40-2.50 บาทต่อกก. ถือเป็นราคาที่สูงมากและเกษตรกรพอใจ

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเสถียรภาพของพืชผลเกษตร ให้เกษตรกรสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้ ด้วยการดำเนินการกลไกต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกษตรกรขายของมีกำไร อยู่ได้ ขณะเดียวกันเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกัน สร้างความเข้มแข็ง เร่งเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้มีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตด้วย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค เวลาเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว เกษตรกรก็ยังสามารถอยู่ได้ เพราะนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ เป็นเพียงการเข้ามาช่วยบรรเทา ไม่ได้ยั่งยืนตลอดไป โดยเชื่อว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดและมันสำปะหลังปีนี้น่าจะดีพอสมควร ราคาอาจไม่ได้สูงมากเท่าขณะนี้ เพราะอากาศดี ไม่น่าจะมีปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตมากขึ้น แต่เชื่อว่าเกษตรกรจะมีกำไรและอยู่ได้

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย นายกสมาคมการค้าพืชไร่ กล่าวว่า การเข้าพบกระทรวงพาณิชย์ ครั้งนี้ เป็นตัวแทนจากเกษตรกร 22 จังหวัด จากภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ตะวันตก รวม 50-60 คน โดยกลุ่มเกษตรกรพอใจกับนโยบายดูแลพืชเกษตรของรัฐบาล ถือว่าประสบความสำเร็จและน่าพอใจ ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้น จนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาอยู่ที่ 9 บาทกว่าต่อกก. ส่งผลให้เกษตรกรมีเงินเหลือใช้เลี้ยงชีพ และอยากให้เดินนโยบายมาตรการ 3 ต่อ 1 ต่อไป