“กรีนพีซ” จี้นายกฯ แก้วิกฤตฝุ่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนักกิจกรรมกรีนพีซ นำนาฬิกาทรายขนาดใหญ่ที่บรรจุฝุ่นที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในกรุงเทพฯ และจากหลายจังหวัด เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายจัดการคุณภาพอากาศ PM2.5 อย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน หลังจากมีการตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายธารา กล่าวว่า สำหรับจดหมายเปิดผนึกที่ทำถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อรณรงค์ขออากาศดีคืนมา ขอเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการจัดการวิกฤติฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งกำลังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันและในอนาคต ประเทศไทยควรไปถึงวิสัยทัศน์ “อากาศสะอาดเพื่อเราทุกคน (Save Air for All)” ที่รัฐบาลตั้งไว้ในร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี โดยรัฐบาลจะต้องยกระดับดัชนีคุณภาพอากาศให้ทันสมัย กำหนดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ให้เป็นสารมลพิษอากาศหลักในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ กำหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 และปรอทที่แหล่งกำเนิดอยู่กับที่ รวมถึงการตรวจวัดและรายงานการปล่อย PM2.5 และปรอทจากปล่องโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน หม้อน้ำอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน กระบวนการถลุงแร่และอบแร่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโลหะ เตาเผาขยะและโรงงานผลิตปูนซีเมนต์