วัดไทยยุค 4.0 วัดเพลง นำร่อง ร่วมบุญบูรณะพระอุโบสถ์ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด-พร้อมเพย์

วัดไทยยุค 4.0 ทำบุญไม่ต้องพกเงิน ก็สามารถร่วมทำบุญ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด และพร้อมเพย์ ได้ที่วัดเพลง (อุโบสถ์สีชมภู) จ.นนทบุรี นำร่อง ร่วมบุญบูรณะพระอุโบสถ์

คิวอาร์โค้ด และพร้อมเพย์ ของระบบการโอนเงิน และรับเงินโอนแบบใหม่ ที่ทุกธนาคารกำลังรุกตลาดยุค 4.0 นี้ กำลังคึกคัก ร้านค้า หรือวัด กำลังเป็นพื้นที่นำร่อง ที่ให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบุญที่บริเวณตู้รับบริจาค และจุดต่างๆของทางวัดเพลง (อุโบสถสีชมพู) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ผู้ที่จะทำบุญบริจาคเงิน สามารถทำรายการโอนเงินบริจาคผ่านมือถือด้วยระบบ E-Banking ได้ในทันที

พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ เจ้าอาวาสวัดเพลง (อุโบสถสีชมพู) เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการก้าวไกล โดยทางธนาคาร ได้มาแนะนำการใช้ระบบ E-Banking ให้ประชาชนที่มีศรัทธาไม่ว่าขะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศหรือทั่วโลก ก็สามารถ ร่วมทำบุญบริจาคโดยไม่ต้องใช้เงินสด อาตามเห็นว่าเป็นระบบที่ดี และสะดวกกับทางญาติโยม ที่ปัจจุบันนี้ ก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือกันเป็นส่วนใหญ่ และถือว่าเป็นการร่วมบุญ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ทำบุญกับทางวัด ขจัดปัญหาความไม่โปร่งใส ในการจัดเก็บเบิกจ่ายเงิน

ทางธนาคารที่วัดใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน ก็ได้ให้คำแนะนำว่า ควรใช้คิวอาร์โค้ดในการขอรับบริจาค หลังหารือกับทางคณะกรรมการวัด จึงเริ่มนำมาทดลองใช้ในงานร่วมบุญบูรณะปฎิสังข รณ์ อุโบสถ์ ถือว่าเป็นวัดนำร่องแห่งแรกใน จ.นนทบุรี

“นอกจากจะสะดวกกับผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดแล้ว ยังมีสลิปการบริจาคที่เป็นหลักฐาน ทั้งฝ่ายวัดและผู้บริจาค สามารถตรวจสอบได้ และทันทีที่มีการบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของวัด ที่มีทั้งคณะสงฆ์ ฆราวาส ร่วมอยู่ในกลุ่ม รับทราบโดยทั่วกันด้วย ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ดแล้ว”

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์