สาธารณสุขเปิดข้อเท็จจริง กิน ‘อวัยวะเพศเสือ’ ปึ๋งปั๋งจริงหรือ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ คุณเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความเชื่อเรื่องการกินอวัยวะเพศของเสือตัวผู้จะช่วยเพิ่มพละกำลัง โดยเฉพาะพลังทางเพศว่า หากกล่าวถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่มีการรับประทานอย่างแน่นอน เนื่องจากหมอพื้นบ้านจะมีกฎกติกาที่เรียกว่า มังสะ ที่ห้ามกินเด็ดขาด ซึ่งเสือเป็นสัตว์ที่หมอพื้นบ้านจะไม่กินเลย   ด้วยเหตุผลอาจเป็นกติกาในการเคารพธรรมชาติ ส่วนสาเหตุจริงๆ ไม่ทราบ แต่เป็นความเชื่อโบราณ ดังนั้น จึงมั่นใจว่าไม่มีความเชื่อเรื่องการกินลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพลังแน่นอน จึงมองว่าที่บางกลุ่มเชื่อว่ากินอวัยวะเพศของเสือดำ หรือสัตว์ป่าอื่นๆ จะเพิ่มพลังทางเพศ อาจเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  ส่วนสมุนไพรหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นำมาช่วยเรื่องเพิ่มพลังทางเพศนั้น จริงๆ ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่มทางตรงแต่เป็นเรื่องการบำรุงร่างกายมากกว่า ซึ่งในอดีตจะมีเพียงการนำกลุ่มกระดูก เขาสัตว์ เปลือกหอย มาเป็นยาชนิดฝนประกอบตำรับการรักษาโรคตามภูมิปัญญานั้นๆ แต่ปัจจุบันไม่พบเห็น เพราะผิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) เพราะฉะนั้นเรื่องอวัยวะเพศของเสือตัวผู้นั้น คิดว่าน่าจะเป็นเพียงความเชื่อ เป็นมายาคติ ดังนั้น หากจะเพิ่มพลัง ช่วยบำรุงร่างกาย หลักง่ายๆ ที่ภูมิปัญญาพื้นบ้านทำกันคือ การนำกล้วยน้ำว้ามาดองน้ำผึ้ง ก็จะเป็นการบำรุงร่างกายได้ เพียงแต่กรรมวิธีในการดองต้องสะอาดจริงๆ

พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการที่ผ่านมามีแต่เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารปกติอยู่แล้ว อาจจะมีบ้างที่ศึกษาโภชนาการของอาหารที่อาจจะนิยมในบางพื้นที่ของประเทศ เช่น เขียด แย้ เป็นต้น ส่วนอวัยวะเพศเสือดำตัวผู้ หรือสัตว์ป่าอื่นๆ นั้นทางสำนักโภชนาการไม่เคยมีการศึกษาเพราะไม่รู้จะศึกษาไปทำไม เนื่องจากว่ามันไม่ใช่อาหารของคน และไม่แนะนำให้รับประทานเพราะสุขอนามัยของสัตว์เหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไร ไม่สะอาดถูกสุขลักษณะที่ควรเป็นสำหรับการเป็นอาหารของคน การจะเพิ่มพลัง บำรุงร่างกายนั้น ทำได้ง่ายๆ โดยยึดหลัก 3 อ คือ อาหาร กินครบ 5 หมู่ถูกสุขลักษณะ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และอารมณ์ ลดความเครียด เป็นต้น

นายสง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการ และที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดบันทึกเพิ่มเติมของหัวหน้าพญาเสือ ระบุว่า นายเปรมชัยตั้งใจกินตัวเดียวอันเดียวของเสือดำ ว่า กรณีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ยังไม่มีงานวิจัยใดๆ ออกมายืนยันว่าตัวเดียวอันเดียวของสัตว์หายากจะเป็นยาโด๊ปได้ตามกล่าวอ้าง การจะมีความรู้สึกทางเพศที่ดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยเดียว แต่สิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะด้านร่างกาย ถ้าเรากินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกาย ไม่เครียด จะทำให้ร่างกายแข็งแรง สมรรถภาพทางเพศก็จะแข็งแรงตามไปด้วย การกินตัวเดียวอันเดียวของสัตว์ใดๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์หายาก ก็จะให้โปรตีน สารอาหารอื่นๆ บำรุงร่างกาย เช่นเดียวกับการกินเนื้อหมู ปลา ไก่ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ง คนที่มีความเชื่อดังกล่าวมักจะเข้าไม่ถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเป็นความรู้สึกนึกไปเองมากกว่า