‘ธพว.’ลดหนี้ได้ตามแผน ลั่นเข้ายุค’หย่านมแม่’ พร้อมโตอย่างยั่งยืน ปรับทัพเพิ่มความแกร่งอีก5ด้าน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ธพว.มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน จนแก้ปัญหาและบริหารจัดการได้ตามแผนฟื้นฟู รวมถึงกระทรวงการคลังได้อนุมัติเพิ่มทุนให้อีก 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผานมา ทำให้ฐานะของ ธพว.แข็งแกร่งมั่นคง ผลประกอบการล่าสุด เดือนสิงหาคม 2559 มียอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ลดลงเหลือ 19,486 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21.66% ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด จากเดิมมีเอ็นพีแอลประมาณ 27% ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด และคาดว่าสิ้นปีนี้เอ็นพีแอลจะลดเหลือ 18,000 ล้านบาทตามแผนที่กำหนด

“ขณะนี้ผมเรียก ธพว.ว่าได้หย่านมแม่แล้ว เพื่อสื่อความหมายว่าเราต้องเติบโตด้วยตัวเองอย่างมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว ต้องยืนหยัดทำหน้าที่ตามพันธกิจองค์กรไปสู่เป้าหมาย ถึงเวลาแล้วที่ธนาคารนี้ต้องเดินและวิ่งสู่เส้นชัยด้วยตัวเอง มีความสามารถที่จะอยู่รอดในระยะยาว ไม่ให้เกิดความผิดพลาดการบริหารเช่นในอดีต”

ดังนั้น ในไตรมาส 4 นี้ ฝ่ายจัดการได้ปรับกระบวนทัพเพิ่มเติม เน้น 5 ด้านเสริมความแข็งแกร่งและมุ่งสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการเต็มรูปแบบ ได้แก่ 1.ด้านพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อการอำนวยสินเชื่อและบริการลูกค้า 2.ด้านพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 3.ด้านฐานะทางการเงินที่มั่นคงยั่งยืน 4.ด้านพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาดเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี และ 5.ด้านพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งด้วยจริยธรรม ธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ต้นแบบที่ดี มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับภารกิจที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไปสู่มือผู้ประกอบการอย่างเต็มกำลัง

 

ที่มา มติชนออนไลน์