ผู้เลี้ยงกุ้งโอดราคากุ้งดิ่ง หลังกระแสข่าวนำเข้ากุ้งจากอินเดีย วอนยกเลิกนำเข้า

ผู้เลี้ยงกุ้งโอดราคากุ้งดิ่ง ลงอย่างต่อเนื่องหลังกระแสข่าวการอนุมัตินำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ สร้างความกังวลใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างหนัก วอนยกเลิกการนำเข้ากุ้ง 5 หมื่นตัน หวั่นกระทบอุตสาหกรรมกุ้งไทยเจ๊งระนาว

หลังกรมประมงอนุมัติให้มีการนำเข้ากุ้งจากประเทศอินเดียเป็นเวลา 1 ปี จำนวน 5 หมื่นตัน โดยชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในหลายจังหวัดภาคใต้ได้ร่วมกันยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ยกเลิกการนำเข้ากุ้งดังกล่าว เนื่องจากเกรงจะเกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย ไปยังรัฐบาล ทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประมง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธนัท ย่องเซ่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นำเข้าชมการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน ซึ่งเกษตรกรมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกด้าน ทั้งในเรื่องของการปูพื้นยางภายในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพิ่มเครื่องตีน้ำให้อ๊อกซิเจน รวมถึงพนักงานในการดูแลกุ้งตลอด 24 ชั่วโมง ในระบบ 3 สะอาด ที่จะเน้นความสะอาดในบ่อเลี้ยงกุ้งและระบบน้ำ หลังจากก่อนหน้านี้ประสบปัญหาโรคตายด่วนหรือโรคอีเอ็มเอส ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งขาดทุนจนหลายรายต้องเลิกเลี้ยงไป และเพิ่มจะมาเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งใหม่ได้ประมาณ 1 ปีเศษ แต่ก็มาประสบปัญหาที่รัฐบาลจะนำเข้ากุ้งมาสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ธนัท ย่องเซ่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นายธนัทระบุว่าหลังจากกระแสข่าวการนำเข้ากุ้งแพร่สะพัดออกไป เกิดผลกระทบกับราคากุ้งทันที โดยปรับลดลงต่อเนื่องทุกวัน วันละ 2-3 บาทต่อกิโลกรัม (กุ้งราคากิโลกรัมละ 160-175 บาท)เกษตรกรกังวลอย่างมาก จึงได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยกเลิกการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ และหันมาส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งไทย เพื่อให้มีผลผลิตพอเพียงป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมห้องเย็น ที่สำคัญหากนำเข้ามา เกรงปัญหาเรื่องโรคระบาด เรื่องสารตกค้าง ที่สำคัญจะทำให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยล่มสลายไป เกษตรกรและชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง จึงเดินหน้าเคลื่อนไหว คัดค้านและขอให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้ากุ้ง จนกว่าจะได้รับคำตอบเป็นที่พอใจ