เปิดสูตรคิดค่าสินสอด ถ้าเป็นสาวกรุงเทพบวก 2 แสน ไม่จบป.ตรีหัก 7 แสน

เรื่องสินสอดทองหมั้น เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาแต่อดีต จนถึงยุคปัจจุบันที่มีการถกเถียงกันกว้างขวาง ว่าธรรมเนียมโบราณนี้ควรจะมีต่อไปหรือไม่ เพราะหลายคนยังมองว่า เป็นธรรมเนียมที่มีความไม่เท่าเทียม มีความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ตาม จะมีหรือไม่มีก็เป็นความสมัครใจและเป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันระหว่างครอบครัวของบ่าวสาวอยู่นั่นเอง

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ FINSTREET เผยสูตรการคำนวณสินสอด สำหรับสาวๆ ที่กำลังหาวิธีคำนวณ ว่าหากจะคิดราคาสินสอดนั้นควรจะคิดเท่าไหร่ดี โดยสูตรการคำนวณ มีดังนี้
(3.64 X รายได้ต่อเดือน)+(14,700 X อายุ)+ปัจจัยอื่นๆ = ค่าสินสอด

สำหรับปัจจัยอื่นๆ คือ
>เป็นคนกรุงเทพ +286,700 บาท
>จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี -745,000 บาท
>แต่งงานคนแรกของครอบครัว +372,000 บาท
>มีภาระทางบ้าน -220,000 บาท
>ตำแหน่งผู้บริหารขึ้นไป +3,100,000 บาท

โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสูตรคำนวณดังกล่าว