‘พระเทพฯ’ พระราชทานพรชาวไทย ลายพระหัตถ์ “ร่ำรวยรุ่งเรือง”ตลอดปี ตรุษจีน 2561

วันที่ 16 ก.พ. เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย “ร่ำรวยและรุ่งเรือง” ตลอดปี

โดยเฟซบุ๊กเพจร้านภูฟ้า เผยภาพลายพระหัตถ์ภาษาจีนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความหมายเป็นมงคลว่า 兴旺 อ่านว่า ซิงว่าง หมายถึง “ร่ำรวย รุ่งเรือง” ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้

 

โดยร้านภูฟ้า ได้อัญเชิญพรพระราชทานดังกล่าว มาปักด้านบนภาพฝีพระหัตถ์ “สุนัขหูตั้ง” หน้าตาเบิกบาน เฉลียวฉลาด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมทั้งอัญเชิญพระนามาภิไธย “สิรินธร” ภาษาจีน 诗琳通 (Shī lín tōng) ตามคำเรียกขานของชาวจีน 诗 shī แปลว่า บทกวี 琳 lín แปลว่า หยกสวยงาม และ 通 tōng แปลว่า ปราดเปรื่อง ปักด้วยไหมสีทองพิเศษ ประดับไว้บนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดง จอ-เจริญรุ่งเรือง เพื่อสร้างสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ อันเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้สวมใส่ในเทศกาลตรุษจีนนี้