พสกนิกรปีติ ชื่นชมภาพหาดูยาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพระอิริยาบถสบายๆ เล่นกับสุนัข

เป็นภาพที่ได้รับการแชร์กว่า 3 หมื่นครั้ง เมื่อสมาชิกเฟซบุ๊ก นันท์สกร นพรัตน์วิมล ได้โพสต์ภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงอยู่ในพระอิริยาบถสบายๆ ที่ประชาชนชาวไทยเห็นแล้วปลื้มปิติและหาดูไม่ได้ง่ายๆ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงกำลังเล่นกับสุนัข ในพระอิริยาบถสบายๆ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยัง จ.เชียงราย เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในหลายพื้นที่ด้วยกัน