เกษตรกรอย่าหลงเชื่อผู้กล่าวอ้างชวนปลูกหม่อนผลสด ลงทุนหลักหมื่นได้เงินแสน

 

คุณอภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวว่า ขณะนี้มีการชักชวนเกษตรกรใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ให้ร่วมลงทุนกับบริษัทในการปลูกหม่อนผลสด เพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลหม่อน  โดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงไร่ละ 100,000-270,000 บาท /ปี  แต่ผู้สนใจต้องลงทุนไร่ละ 25,000 – 32,000 บาท   ซึ่งจะได้ต้นหม่อนไปปลูกเพียง 400 ต้น ถือว่าราคาเฉลี่ยต่อต้นสูงมาก

กับการอ้างว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้วันละ 10 กิโลกรัมนั้น ในทางวิชาการถือว่าเป็นไปได้ยากที่จะเก็บผลหม่อนให้ได้จำนวนดังกล่าวในทุกวัน ส่วนการขยายพื้นที่ปลูกให้เป็น 10,000 ไร่  โดยไม่มีแผนการตลาดในการจำหน่ายสินค้ายิ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลตอบแทนสูงตามกล่าวอ้าง

img_4922_resize

ดังนั้น กรมหม่อนไหมจึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่สนใจจะปลูกหม่อนผลสดเพื่อจำหน่าย ให้ระวังการถูกชักชวนในลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจปลูกหม่อนผลสด ควรขอคำแนะนำหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ กรมหม่อนไหม ก่อน เพื่อจะได้ทราบทิศทางการตลาด รวมถึงวิธีปลูก  ดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก

ทั้งนี้ยังมีบริการจำหน่ายต้นหม่อนปักชำในราคาประมาณต้นละ   3 บาท   ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่จังหวัดต่างๆ รวม 21 แห่งทั่วประเทศ  หรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมหม่อนไหมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-5587924 ต่อ 310