แรงงานพม่า 300 คนปิดถนนไม่พอใจค่าแรง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ส่วนมากจะเป็นแรงงานหญิง ประมาณ 300 คน ของโรงงานโกลเด้น ผลิตอัญมณี ได้ชุมนุมประท้วงปิดถนนบริเวณหน้าโรงงาน ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านท่าหาดกับบ้านวังตะเคียน หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด  อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากไม่พอใจนายจ้าง ที่ไม่จ่ายค่าแรงงานตามกฎหมายไทย หรือค่าแรงขั้นต่ำวันละ 310 บาท ในระหว่างการชุมนุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 อำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงาน จ.ตาก กับเจ้าหน้าที่จัดหางาน เดินทางไปที่เกิดเหตุ เพื่อเจรจากับแรงงานพม่าที่ชุมนุมปิดถนน ซึ่งทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยเฉพาะรถขนส่งสินค้า และชาวบ้าน 2 หมู่บ้านไม่สามารถใช้ยานพาหนะไปมาได้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พยายามเจรจากับแกนนำแรงงานหญิงชาวพม่า เพื่อขอให้เปิดถนนตามปกติ เพราะทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และผิดกฎหมายประเทศไทย โดยขอให้ไปชุมนุมภายในโรงงาน และเจรจากัน แต่แรงงานพม่าไม่ยอม เจ้าหน้าที่จึงติดต่อแกนนำที่แรงงานให้ความเชื่อถือไปเจรจาเป็นภาษาพม่าผ่านเครื่องขยายเสียง ทำให้แรงงานพม่าทั้งหมดยอมสลายตัวจากถนนย้ายไปชุมนุมภายในโรงงาน และมีการส่งตัวแทนเจรจากัน โดยมีฝ่ายนายจ้าง จัดหางาน สวัสดิการแรงงาน ฝ่ายทหาร และตำรวจ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ เบื้องต้นแรงงานต้องการให้นายจ้างจ่ายค่าแรง จำนวน 305 บาทงวดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อน ส่วนผู้ประกอบการจะหักค่าอะไรบ้างต้องชี้แจงและต้องหักตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่รับปากที่จะเจรจาให้ส่วน ค่าแรงตามกฎหมายไทย 310 บาทนั้น ขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย