ครื้นเครงทั้งตลาด! ครูนักเรียนร้องเต้นเพื่อ10,000 บาท ซื้อชุดเครื่องดนตรีให้โรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณตลาดนัดพิมายเมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นางสาวประวีนา วงค์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย ได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้น ป.6 จำนวน 10 คน ถือกล่องร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงินไปซื้อเครื่องดนตรีใช้ในโรงเรียน โดยเด็กๆ ทุกคนจะพลัดเปลี่ยนกันร้องเพลง ทำเอาผู้คนที่เดินตลาดนัดต่างบริจาคเงินเพื่อสบทบทุน

โดยนางสาวประวีณา เล่าว่า สาเหตุที่ต้องนำเด็กนักเรียนออกมาร้องเพลงขอรับบริจาคเงินครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนบ้านทับควายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียน ทั้งหมด 34 คน เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีเด็กนักเรียนน้อยที่สุดในอ.พิมาย และมีครูเพียงแค่ 2 คนทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องการ เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิตเพื่อฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียนในช่วงที่มีงานแข่งกีฬาของโรงเรียนหรืองานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน โดยใช้งบประมาณ 10,000 บาท ทั้งนี้ทางโรงเรียนเองไม่มีเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อเครื่องดนตรีได้จึงนำเด็กนักเรียนออกมาร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงิน

ซึ่งผู้ใจบุญสามารถบริจาคเงินสบทบทุนซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนได้ที่ บัญชีธนาคาร ธกส. ชื่อ บัญชีโรงเรียนบ้านทับควาย ( ซื้อเครื่องดนตรี) เลขบัญชี 020132947759หรือติดต่อ นางสาวประวีณา วงศ์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย โทร 080-1496903