“รักยืนยง มั่นคง ที่บางซื่อ” อีเว้นต์หวาน รับเทศกาลวาเลนไทน์

เนื่องด้วยเทศกาลวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่คู่รักมากมายหลายคู่รอคอยที่จะจดทะเบียนสมรสกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีชื่อเป็นที่นิยม สื่อความหมายที่ดีสำหรับคู่รัก

ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานตัวแทนของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วม “ส่งรัก สานใจ ให้ครอบครัวไทยเข้มแข็ง” โดยจัดบู๊ธนิทรรศการเชิญชวนคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางซื่อ

เพราะชื่อ “บางซื่อ” นั้น สามารถสื่อความหมายให้ความรักยืนยาวด้วยรักที่ซื่อสัตย์ต่อกัน โดยจัดกิจกรรม     ให้ความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่ ให้สามารถปรับตัวและรักษา      สัมพันธภาพให้ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ด้วย

โดยลักษณะบู๊ธนิทรรศการจะมีกิจกรรมเกม “ส่งรัก สานใจ” และเชิญชวนคู่รักเริ่มต้นความรักต่อกันด้วย 10 คำดี และแจกของที่ระลึกเกี่ยวกับ 10 คำดี

เช่น “เหนื่อยไหม รักนะ มีอะไรให้ช่วยไหม คำชมเชย (ภูมิใจ/ดี/เยี่ยม) ไม่เป็นไรนะ สู้ๆ นะ ทำได้อยู่แล้ว      คิดถึงนะ ขอบคุณนะ และขอโทษนะ” เป็นต้น

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ จึงขอเชิญชวนคู่รักทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่ตั้งใจจะไปจดทะเบียนสมรส หรือคู่รักที่มีทายาทด้วยกันแล้ว ไปร่วมกิจกรรมกับ สค. ที่สำนักงานเขตบางซื่อ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเขตบางซื่อ