ห้องเรียนช่างไม้ – ห้องเรียนเบเกอรี่ หลักสูตรเสริมทักษะจากศาสตร์พระราชา

เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้จัดโครงการ “ศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา” สร้างห้องเรียนช่างไม้และเบเกอรี่ ให้นักเรียน รร.บ้านหนองแขม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยมีคุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับพันธมิตรผู้ใจดี ตลอดจนจิตอาสาร่วมกันส่งมอบโครงการ

คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า โครงการ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์นักพัฒนาของโลก เมื่อครั้งเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อตามรอยเสด็จฯ โดยโครงการนี้ได้สอดแทรกคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าไปในการสอนด้วย

“โครงการนี้เกิดขึ้นจากพลังของหลายภาคส่วน ทั้งโรงเรียน ชุมชน ภาคเอกชน ที่ร่วมมือกันทำอย่างตั้งใจและจริงจัง ผมเชื่อมั่นว่า วันข้างหน้าเมื่อทุกคนมองย้อนกลับมาจะรู้สึกภาคภูมิใจกับมัน” คุณประภาส กล่าว

ด้านคุณสายฝน แตงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม กล่าวว่า ในทุกๆ ขั้นตอนการทำงาน เราจะปลูกฝังคุณธรรม สอนให้เด็กๆ ทำงานอย่างสุจริต และโปร่งใส เพื่อให้เด็กซึมซับหลักการทำงานและใช้ชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่มีส่วนร่วมให้โครงการดีๆ นี้เกิดขึ้นมาได้

สำหรับไฮไลต์ที่น่าสนใจ คือ ห้องเรียนช่างไม้ และห้องเรียนเบเกอรี่ ที่จะถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียน เพื่อเด็กๆ จะได้มีทักษะการใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับความรู้วิชาการทันสมัย

สำหรับห้องเรียนช่างไม้ รร.บ้านหนองแขม มีครูผู้สอน คือ คุณลุงชิน วงศ์เวียง คณะกรรมการสถานศึกษาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนมะม่วงและสวนกล้วยหอม และเป็นปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้เรื่องงานช่างไม้ จึงใช้เวลาว่างจากงานสวนที่ทำ นำความรู้ที่มีมาสอนเด็กๆ ให้รู้จักใช้เครื่องมือต่างๆ ของช่างไม้ และการลงมือปฏิบัติจริง

โดยงานชิ้นแรกที่เด็กๆ ทำคือ ถาดไม้ สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้ลุงชินและเด็กๆ ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ลุงชินของเด็กๆ สามารถถ่ายทอดความรู้งานช่างไม้ให้กับเด็กๆ ได้ดีมากเหมือนครูอาชีพ

ด้านห้องเรียนเบเกอรี่ มีคุณสายฝน แตงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม ผู้รักการทำขนมเป็นชีวิตจิตใจ และเรียนรู้การทำเบเกอรี่ด้วยตัวเองมาตลอด  ได้ใช้ความถนัดส่วนตัว สวมบทบาทสอนการทำเบเกอรี่ให้เด็กๆ ด้วยตัวเอง และเชื่อมั่นว่าเด็กๆ จะสามารถเรียนรู้ได้ดีไม่แพ้เด็กๆ ในโรงเรียนใหญ่ๆ ที่อุปกรณ์ครบถ้วน หากมีโอกาสและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งความรู้ที่เด็กๆ ได้รับไป จะสามารถต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตด้วย