รถไฟใช้พื้นที่สถานีอย่างคุ้มค่า ปลูกผักสวนครัวริมรางเป็นอาหารกลางวันนักเรียน

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ประจำปี 2560 ณ ซุ้มกั้นถนน บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ประยุกต์นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ในพื้นที่บริเวณสถานี และซุ้มเครื่องกั้น เช่น กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือ แตงกวา เป็นต้น

ในโอกาสนี้ได้นำผักที่ปลูกในโครงการไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านปิน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน