เริ่มแล้วปฏิบัติการฝนหลวง สลายหมอกควันพิษในกทม.

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สั่งการหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว เริ่มภารกิจสลายหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พิจารณาแนวเส้นทางการบินในเขตปริมณฑล ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศ

วันที่ 11 ก.พ. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งปัญหาหมอกควันในกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 9-11 ก.พ. กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ติดตามกรณีปัญหาค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในหลายพื้นที่ โดยค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้ระหว่าง 38-70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตลอด 3 วันที่ผ่านมา จึงได้รายงานยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการมอบหมายให้เร่งทำฝนเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจทำฝนสลายหมอกควัน

โดยใช้เครื่องบิน แบบคาราวาน จำนวน 2 ลำ เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหามลพิษ เนื่องจากหมอกควันปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคกลาง และได้ประสานการทำงาน 2 หน่วยปฏิบัติการ ทั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

โดยให้ความสำคัญของเขตเส้นทางการบินบริเวณเขตปริมณฑลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศ และแนวพัดสอบของลมที่จะส่งผลให้เกิดการเบียดตัวเข้าหากันของลมใกล้พื้นโลก ทำให้อากาศบริเวณแนวเบียดตัวลอยขึ้น ซึ่งอาจมีโอกาสเกิดฝนตกมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน