ทต.จริมเผยกว่า 3 พันคนอยู่ในภาวะ’ตกงาน’ ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว

วันที่ 27 กันยายน นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าประชากรในพื้นที่ ต.จริม มีราว 8,600 คน พบว่ามากกว่า 3,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30-40 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วงภาวะตกงาน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเสียเป็นส่วนใหญ่ เหตุที่คนกลุ่มนี้มีเยอะกว่ากลุ่มคนอายุอื่นเนื่องจาก การเรียนในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยมักจะเรียนไม่ค่อยจบกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการมีครอบครัวก่อนวัยอันควร แต่ไม่มีความพร้อมที่จะมีครอบครัว เมื่อมีลูกก็ปล่อยให้เป็นภาระเลี้ยงดูของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แล้วก็เดินทางไปขายแรงงานต่างจังหวัด เมื่อไปเจอผู้คนเยอะก็เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกต้องแยกทางกัน บางรายทิ้งลูกหลานไม่สนใจไปมีครอบครัวใหม่อยู่ต่างจังหวัด
“ปัญหาเรื่องความแตกแยกในครอบครัวไม่ใช่เกิดปัญหาที่หน่วยงานที่ไม่ยอมดูแล แต่เกิดที่ปัญหาของเด็กเองที่คิดไม่ถึง เป็นไปตามกระแสวัยรุ่นหนุ่มสาวที่มักใช้ชีวิตด้วยกันก่อนแต่งงานถูกต้องตามประเพณี การไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในเมืองก็จับคู่อยู่ด้วยกัน เมื่อชีวิตจากบ้านนอกเข้าไปอยู่ในเมืองมีสิ่งเร้าใจหลายอย่างก็ไม่อยากเรียนหนังสือ เรียนไม่จบมีลูกเต้า ตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้แถมยังต้องเลี้ยงดูลูกอีก ดังนั้น ปัญหานี้จะต้องแก้ด้วยความอบอุ่นของครอบครัวเป็นหลัก หากครอบครัวแตกแยกก็ย่อมส่งผลกระทบต่อลูกหลานสอย่างแน่นอน” นายราชันกล่าว