ผู้ป่วยมะเร็งใจชื้น! กรมแพทย์ฯเซ็นรับรองแล้ว “หมอแสง”เป็นหมอพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันนี้นายแสงชัย แหเลิศตระกูลหรือหมอแสง ได้ส่งเอกสารที่ยังขาดอยู่ 2 ชิ้น คือ เอกสารการรับรองของคนในชุมชนที่ไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป และเอกสารการยอมรับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)มาให้เจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อเอกสารครบทาง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯได้ลงนามเซ็นออกใบรับรองให้แก่ นายแสงชัยได้เป็นหมอพื้นบ้านอย่างถูกต้องแล้ว ไม่กังวลเรื่องการออกเอกสารรับรองเร็ว สิ่งนี้ถือเป็นขั้นตอนการพิจารณาอยู่แล้ว ที่ผ่านมาได้มีการพิจรณาเอกสารครบเกือบทั้งหมดแล้วขาดเพียงสองชิ้นนี้ เมื่อได้เอกสารมาก็สามารถเซ็นรับรองได้เลย อ่าน:‘หมอแสง’ ลั่น! ‘จะเลิกผลิตยามะเร็ง’ เสียใจ ‘กรมแพทย์แผนไทย’ พูดกลับไปมา


นพ.ปราโมทย์กล่าวต่อว่า การออกใบรับรองหมอพื้นบ้านก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและยกระดับหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น แต่ต้องดำเนินการมาไม่น้อยกว่า10ปีด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน หมอพื้นบ้านและแพทย์พื้นบ้านแตกต่างกัน เพราะไม่ว่าอย่างไรเสียหมอพื้นบ้านไม่สามารถทำเพื่อการค้า โดยต้องไปติดตามต่อว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักคือต้องช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามธรรมจรรยาและต้องไม่ทำเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็สามารถถอดถอนใบรับรองได้


ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหมอแสงชัย ได้รับรองเป็นหมอพื้นบ้านที่เชี่ยวชาญด้านใด นพ.ปราโมทย์กล่าวว่า การออกใบรับรอง “หมอพื้นบ้าน”ไม่ได้บอกว่ามีความเชี่ยวชาญสาขาไหน ไม่เหมือนแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ที่จะมีการศึกษาได้ใบประกอบโรคศิลปะ และมีการศึกษาต่อเฉพาะด้าน ซึ่งหากหมอพื้นบ้านต้องการความเฉพาะด้าน หรือต้องการใบอนุญาตเป็นแพทย์แผนไทยก็ต้องเป็นไปตามหลักสูตร มีการศึกษาตามสถาบันการศึกษามีใบรับรองออกมา หรือในกรณีหมอพื้นบ้านที่อายุมากแล้ว อาจไม่สามารถไปสอบใบอนุญาตได้ ก็จะมีอีกวิธีในการประเมินตามประสบการณ์ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆอีกโดยที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ผ่านการประเมินไปประมาณ 100 กว่าคน แต่ทั้งหมดก็จะต้องมีระบบในการยอมรับซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่ดี

ขณะที่นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หมอพื้นบ้านต้องดูแลประชาชนโดยไม่คิดเงิน และอยู่ภายใต้การดูแลของสาธารณสุขจังหวัด ในส่วนของยาของหมอแสงก็ยังต้องมีการวิจัยต่อไป การเป็นมะเร็งนั้นรักษายากควรใช้การแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแล ทั่วโลกให้การยอมรับว่าแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับ 1 ในการรักษามะเร็ง ส่วนจะมีการใช้การแพทย์ทางเลือกรักษาด้วยนั้นก็สามารถทำได้ คนที่มารับยาหมอแสงส่วนใหญ่จากที่ติดตามดูก็จะมีผู้ที่รับการรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว เหลือการมารับรักษาแบบนี้เป็นส่วยสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเขา ผลจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อรับยาไปแล้วมีกำลังใจก็เป็นเรื่องดี แต่จะหายไม่หายนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องวิจัยกันต่อไป สิ่งที่ต้องทำคือการดูแลประชาชน หมอพื้นบ้านคือหมอที่ไม่ได้จบการแพทย์แผนปัจจุบัน และไม่ได้จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านคือหมอที่ใช้ประสบการณ์ใช้ภูมิปัญหาพื้นบ้านทำยา ที่ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายแล้วทำแจกประชาชน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการเป็นหมอพื้นบ้านจะผูกโยงกับการแจกยาต่อไปหรือไม่ เพราะหมอแสงเคยกล่าวว่าหากไม่ได้ใบรับรองจะหยุดแจกยา นพ.ปิยะสกล ตอบว่าหากจะทำเพื่อประชาชน ไม่น่ามีข้ออ้าง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์