“ปุ๊ อัญชลี-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” มอบอั่งเปา-จัดเลี้ยงโต๊ะจีน ให้ผู้สูงอายุ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เลี้ยงอาหาร-มอบเงินอั่งเปา ให้แก่ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา 3 แห่ง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ/เหรัญญิก นางจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ

พร้อมด้วย “ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ” ศิลปิน ล็อกเกอร์ ชื่อดัง ซึ่งเป็นอาสากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิจีน 4 แห่ง ประกอบด้วยมูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์, มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม, มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ และมูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ จัดเลี้ยงอาหารพร้อมมอบของขวัญ, ส้มมงคล และมอบเงินอั่งเปา คนละ 500 บาท ให้แก่ผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชรา 3 แห่ง

ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราปากน้ำ (มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส) , สถานสงเคราะห์คนชราบางเขน (มูลนิธิธารนุเคราะห์) และ สถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานี (มูลนิธินิมิตรภาพสงเคราะห์) เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี 2561 ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการต่อเนื่องมานานกว่า 51 ปี

โดยทางมูลนิธิฯ จะออกเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อลงไปช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ความเดือนร้อนในเบื้องต้น พร้อมประสานหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบลงมาช่วยดูแล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กลับมามีความสุขใช้ชีวิตแบบพอเพียงต่อไป

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์