“9 ตามรอย ดอยคำ” เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

“ศิริรัตน์ สิวราวุฒิ”

เพื่อสนับสนุนคนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสุขนิสัยส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง และร่วมเรียนรู้ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “9 ตามรอย ดอยคำ” ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 4 มี.ค. 2561

โอกาสนี้ จัดสื่อสัญจร ตอน “ตามรอย ดอยคำ” นำคณะสื่อมวลชนสำรวจเส้นทางวิ่ง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ซึ่งในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชดำริไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา รวมถึงเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.

ชุมชนบ้านยางโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา อดีตเคยเป็นถิ่นอาศัยของชาวกะเหรี่ยง และมีชาวจีนยูนนานอพยพจากประเทศจีนเข้ามาลงหลักปักฐานพึ่งพระบรมโพธิสมภารเมื่อ 50 ปีก่อน ทำให้ตลอดเส้นทางการวิ่งครั้งนี้จะได้สัมผัสโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น รวมถึงวัด ศาลเจ้า โบสถ์และมัสยิด ไปพร้อมๆ กับผู้คนหลากหลายศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องด้วยหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี รวมถึงสัมผัสจุดเริ่มต้นของดอยคำที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ พร้อมเยี่ยมชมชุมชนแห่งความสุขที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้าง เป็นบรรยากาศชุมชนในตำบลแม่งอนที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์การสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว วิถีชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์

“นับเป็นงานวิ่งที่มีวิวธรรมชาติสวยที่สุดแห่งหนึ่ง และจะได้เห็นโรงงานหลวงซึ่งออกแบบตาม ภูมิสังคม กลมกลืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และดำเนินตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการช่วยเหลือและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม

รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบโครงการสมทบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้สถานศึกษา และโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” นายชาญณรงค์ กล่าว 

นายเกาเสียง แซ่เกา อายุ 43 ปี ชาวจีนยูนนาน เล่าว่าทุกปีที่หมู่บ้านจะมีการแข่งขันกีฬาชนเผ่า ชาวบ้านพร้อมใจกันมาแข่งขันและร่วมเชียร์ เป็นบรรยากาศที่รอคอยให้มาถึง การจัดแข่งขันวิ่ง ครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้มีบรรยากาศนี้อีกครั้ง แต่จะเป็นคนจากข้างนอกหมู่บ้าน เราในฐานะคนในพื้นที่พร้อมต้อนรับและอยากให้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในหมู่บ้านและมีความสุขร่วมกัน

นางจูติ มาหยา อายุ 38 ปี ชาวมุสลิม เผยว่าทุกครั้งที่หมู่บ้านจัดกิจกรรมโรงงานหลวงฯ จะคอยสนับสนุนอยู่เสมอ เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชาวบ้าน ชอบบรรยากาศกิจกรรมแบบนี้และพร้อมต้อนรับทุกคน

กิจกรรมเดิน-วิ่ง มี 3 ระยะ คือฮาล์ฟมาราธอน 21 กม., มินิ มาราธอน 9 กม. และฟันรัน 4 กม. สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ www.eazyrun.com/th/e/9/doikham เฟซบุ๊ก tamroydoikham โทร. 08-9494-9182, 09-3256-1462

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์