สรรพสามิตเร่งปลดล็อกโอนรถคันแรกจบสัปดาห์หน้า ระบุมีผู้เข้าโครงการ ผิดเงื่อนไขต้องคืนภาษีแค่ 7,000 คัน

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดปัญหาผู้ซื้อรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกไม่สามารถจดแจ้งโอนได้หลังครบระยะเวลาถือครอง 5 ปี ตามเงื่อนไขของโครงการ เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์มีการล็อกเอาไว้ เพราะตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบผู้ซื้อที่อาจจะทำผิดเงื่อนไขของโครงการประมาณ 2-3 พันราย โดยเฉพาะการยื่นเอกสารขอใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะยังมีกรอบเวลาที่ใช้ในการพิจารณาต่างกันระหว่างสตง.และกรมสรรพสามิต

ทั้งนี้ เบื้องต้นกรมสรรพสามิตได้ทยอยปลดล็อกรถที่ครบระยะเวลาถือครอง 5 ปีเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ซึ่งจะมีประมาณ 60,000 คันในปีนี้ โดยยืนยันว่าจะปลดล็อกครบทั้งหมดได้ภายในสัปดาห์หน้า แต่จะยังมีการตรวจสอบผู้ซื้อที่ทำผิดเงื่อนไขควบคู่กันไป ซึ่งหากพบก็สามารถเรียกเงินภาษีคืนไม่เกิน 1 แสนบาทได้

นายณัฐกร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการปลดล็อกรถไปแล้วกว่า 800,000 คัน พบผู้ทำผิดเงื่อนไขประมาณ 7,000 ราย โดยเฉพาะการปล่อยรถให้ถูกยึดก็ต้องเรียกเงินคืนกลับมา โดยขณะนี้ยังมีรถประมาณอีก 240,000 คัน จากทั้งหมด 1.1 แสนคัน ที่ใช้สิทธิในโครงการ ยังไม่ครบระยะเวลาการถือครอง 5 ปี กรมสรรพามิตจะยังไม่ได้ปลดล็อกให้ผู้ซื้อนำทะเบียนไปจดแจ้งโอนได้ แต่ยืนยันว่าในส่วนนี้จะไม่มีปัญหาการโอน เพราะจะมีการทยอยปลดล็อกเมื่อครบเวลาตามเงื่อนไข