รถไฟเล็งเก็บค่าแรกเข้า 10 บ. ขึ้นค่าตั๋ว 50%

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูว่า ในแผนฟื้นฟูกิจการ รฟท. มีการกำหนดโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ โดยจะมีการเก็บค่าแรกเข้า 10 บาท ซึ่งค่าแรกเข้าดังกล่าวจะคิดเป็น 67% ของค่าแรกเข้าเฉลี่ยของระบบขนส่งทางราง ซึ่งเท่ากับทางน้ำ จากนั้นจะคิดค่าโดยสารเพิ่มอีก 50% ตามระยะทาง ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างค่าโดยสารใหม่ รถไฟชั้น 3 ระยะทาง 0-100 กิโลเมตร (กม.) เท่ากับ 0.323 บาท/กม. โดยจะทำให้รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 30%

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการปรับโครงสร้างค่าโดยสารรถไฟว่า ในอดีตยังไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบราคาที่ยุติธรรม แต่ปัจจุบันมีมาตรฐานของรถไฟฟ้าแล้ว ขณะนี้ รฟท. จึงอยู่ระหว่างใช้มาตรฐานรถไฟเพื่อคิดอัตราแรกเข้าเหมือนรถไฟฟ้าแต่จะต่ำกว่า เนื่องจากระบบการบริการยังไม่สะดวกเหมือนรถไฟฟ้า ส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนอยู่ระหว่างสรุป เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาต่อไป