โรงเรียนมันนิวิทยาเปิดให้ความรู้กลุ่มชาติพันธุ์มานิ หวังต่อยอดเป็นไกด์ท้องถิ่น

วันที่ 30 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนมันนิวิทยา ม.9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ตั้งอยู่ในพื้นที่ถ้ำภูผาเพชร โดยเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสการศึกษา เปิดตอบรับความรู้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ หรือ มานิ ให้ได้มาศึกษาเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาให้เท่าเทียมกับคนทั่วไป

น.ส.มลตรี ยิ้มนุ้ย แม่ค้าขายขนมหน้าสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำภูพาเพชร กล่าวว่า หากไม่มีลูกค้ามาของก็จะมาสอนหนังสือแก่น้องๆมันนิ ที่เดินทางมาเรียนทั้งหมด 7 คน โดย สอนการอ่านคำ พยัญชนะภาษาไทยและสอนนับเลข เพื่อต้องการสร้างให้น้องมันนิมีความรู้อ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ยังหวังในในอนาคตพวกเขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงหรือถูกเอาเปรียบ อย่างไรก็ตามยังขาดอาหารกลางวันบางครั้งมีผู้ใหญ่ที่ใจดีช่วยสนับสนุนแต่บางครั้งต้องจ่ายเอง

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สพป. เปิดโอกาสให้เด็กๆชาติพันธุ์ได้เรียนหาความรู้มาแล้วหลายรุ่น และขอชื่นชมว่าการร่วมมือของท้องถิ่น ประชาชนต้องการให้น้องๆมันนิ มีความรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยเป็นการเรียนฟรีจนจบเพราะถือว่าการเปิดโอกาสเรื่องการศึกษาเรายินดีผลักดันหากเขาต้องการ

นายรัฐพงศ์ วรวรรณสงคราม รองปลัดอบต.ปาล์มพัฒนา กล่าวว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือ กลุ่มชนเผ่าพันธุ์ต่างๆเพราะการศึกษาไม่มีขีดจำกัด ทุกคนจะเรียนรู้ ค้นหา ศึกษาเพื่อต่อยอดในอนาคตต่อไป สำหรับน้องๆมานิ หรือมันนิ ชอบการออกคำภาษาไทย และระบายสีอย่างสวยงามไม่แพ้เด็กปกติทั่วไปในตามตัวเมือง พร้อมที่จะผลักดันให้เป็นมันนิน้อยนำเที่ยวหรือไกด์มานินำเที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของถ้ำภูพาเพชรแห่งนี้ต่อไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์