ครม.ไฟเขียวงบกลาง 290 ล้าน หนุนขยายวางเครื่องอีดีซี หลังผู้ถือบัตรโวยร้านน้อย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบความคืบหน้า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ตั้งแต่ดำเนินการมาเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560-28 ม.ค. 2561 มีการจัดสรรงบประมาณผ่านบัตรสวัสดิการในส่วนต่างๆ ไปแล้ว 11,871 ล้านบาท โดยแยกเป็นงบประมาณผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 11,783 ล้านบาท ร้านขายก๊าซหุงต้ม 13.41 ล้านบาท บริษัท บขส. จำกัด 28 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 45 ล้านบาท ส่วนของ ขสมก. นั้นแยกข้อมูลออกไปต่างหากไม่รวมอยู่ในการรายงานครั้งนี้

ล่าสุด มีการติดตั้งเครื่องอีดีซีในร้านธงฟ้าประชารัฐไปแล้วทั้งสิ้น 18,789 เครื่อง ในร้านก๊าซหุงต้ม 828 เครื่อง จากที่ต้องจากที่ต้องติดตั้งทุกช่องทางในรอบนี้รวม 22,121 เครื่อง ซึ่งเฉพาะส่วนของร้านธงฟ้าประชารัฐนั้นกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าว่าระยะยาวจะติดตั้งเครื่องอีดีซีรวม 40,000 เครื่อง

ทั้งนี้ ครม. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นจำนวน 290.59 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 แยกเป็นค่าใช้จ่ายในการวางเครื่องรูดบัตร (อีดีซี) จำนวน 22,121 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,037 บาท รวมวงเงิน 288.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเพื่อการเติมเงินบัตรแมงมุม 2.2 ล้านบาท

“ครม. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ให้ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งขยายจำนวนร้านธงฟ้าประชารัฐให้เพียงพอและครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลจากเขตชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านบัตร หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนผู้มีสิทธิถือบัตรสวัสดิการ ว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ เนื่องจากจำนวนร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านก๊าซหุงต้มที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เพียงพอ และร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดตั้งเครื่องอีดีซีเป็นจำนวนมาก หากไม่เร่งรัดการวางเครื่องอีดีซีจะเกิดผลกระทบทางลบต่อโครงการ”

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์