กทม.สุ่มร้านอาหารญี่ปุ่นไม่พบ ‘พยาธิ’ ในแซลมอน-ซูชิ แนะผู้บริโภคระวังเชื้อโรคทางเดินอาหาร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณีเว็บไซต์เดอะกาเดียนรายงานพบชายชาวแคลิฟอร์เนียถ่ายเป็นพยาธิ หลังมีพฤติกรรมชอบกินแซลมอนดิบ จนเกิดข้อกังวลว่า ในประเทศไทยจะพบกรณีดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากแซลมอนและอาหารญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากในคนไทย ว่า สำนักอนามัย กทม. โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ได้ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของแต่สำนักงานเขต ลงพื้นที่สุ่มตรวจสุขลักษณะและคุณภาพของร้านอาหาร และร้านริมบาทวิถีอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการสุขาภิบาลอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฯลฯ

นพ.ชวินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลสุ่มตรวจที่ผ่านมา ยังไม่พบกรณีตรวจพบพยาธิในแซลมอนและอาหารญี่ปุ่น แต่พบเพียงการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารเท่านั้น ซึ่งหลังตรวจพบแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำตามหลักสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการ หรือจำหน่ายอาหารให้ปฎิบัติตาม อาทิ ชั้นวางอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะต้องสะอาดอยู่เสมอ อาหารต้องอยู่สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร (ซม.) อาหารที่วางจำหน่ายทุกชนิด มีการปิดป้องกันฝุ่นละออง แมลง และสัตว์นำโรค การเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่เตรียมไว้สำหรับใส่อาหารควรเก็บในลักษณะคว่ำตลอดเวลา ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ปรุง ผู้ช่วยปรุง ผู้เสิร์ฟอาหาร) ต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ฯลฯ

“หากพบไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะสั่งระงับการจำหน่ายอาหารทันที ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคแนะนำให้เลือกกินอาหารร้านที่สะอาดและปลอดภัย เนื่องจากอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เตรียม ประกอบ และปรุงอาหาร ต้องสัมผัสกับมือโดยตรง” นพ.ชวินทร์ กล่าว