‘สมคิด’ สั่งออมสินยกเครื่องใหญ่ดูแลคนจน ไม่ต้องเน้นกำไรมากมาย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการมอบนโยบายให้กับธนาคารออมสิน ว่า ธนาคารออมสินต้องปรับบทบาท และความคิดใหม่ โดยต้องมาเน้นช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอยากให้ดูเรื่องการบริหารจัดการให้ดี และไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องการหารายได้หรือการทำกำไรมากมาย แต่อยากให้เน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้มีรายได้น้อยยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ จึงอยากให้ธนาคารออมสินเข้าไปช่วยเสริมโดยการเชื่อมโยงแนวทางการช่วยเหลือกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในช่วง 1 ปีที่เหลือของรัฐบาล ต้องการให้ออมสินจัดกลุ่มเป้าหมายสำคัญเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มฐานราก ผู้มีรายได้น้อย คนตัวเล็ก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น 2. กลุ่มชนชั้นกลาง คนที่มีงานทำ อยู่ในเมือง มีรายได้สูงกว่ากลุ่มฐานราก 3. กลุ่มสตาร์ตอัพ และ 4. กลุ่มผู้สูงวัย ที่ยังมีศักยภาพในการทำงานได้

“โครงสร้างการทำงานยังเป็นแบบเก่าเมื่อ 50 ปีก่อน ที่ยังเน้นดูแลลูกค้ารายย่อย รายใหญ่และส่งเสริมการออม หลังจากนี้จะต้องปรับบทบาทใหม่ เข้าไปพัฒนาใน 4 กลุ่มเป้าหมาย เราต้องทำให้เขายืนได้ ไม่ใช่ยืนได้จากการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น แต่ต้องมีการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นให้ด้วย เพื่อให้เขามีรายได้มากขึ้น” นายสมคิด กล่าว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังต้องการให้ธนาคารออมสิน เตรียมความพร้อมเรื่อง การสร้างหรือสรรหาผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) หรือ หมอประชารัฐสุขใจ เพื่อทำหน้าที่สำรวจสภาพข้อเท็จจริง ความต้องการและให้คำแนะนำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะทำให้รัฐบาลวิเคราะห์การช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันให้คนที่มาลงทะเบียนทั้ง 11.4 ล้านคนในปีแรกตั้งเป้าหมายว่าให้ผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นจากความยากจนไม่น้อยกว่า 25%

“เรื่อง AO ต้องเร่งทำได้แล้ว และต้องเริ่มลงพื้นที่สำรวจผู้มีรายได้น้อยรายตัวในเดือนก.พ.-มี.ค. นี้ เพื่อใส่ข้อมูลที่สำรวจได้เข้าระบบภายใน 3 เดือน ซึ่งเรื่อง AO อยากให้บอร์ดนำบรรจุไว้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการทำงานปีนี้ด้วย เพราะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็ใช้เป็นตัวชี้วัดการทำงาน เพราะเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมาก” นายอภิศักดิ์ กล่าว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารเตรียมว่าจ้างนักศึกษาปริญญาตรีราว 2 พันคนมาอบรมเป็นผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มให้ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2561 มีเป้าหมายช่วยคนหลุดพ้นความยากจนได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายภายในปี 2563

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์