รู้ยัง!1ก.พ.นี้ห้ามสูบบุหรี่ใน24ชายหาดใน15จว.ทั่วประเทศชะอำก็ด้วย(มีคลิป)

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายบรรณารักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีการสำรวจพบว่าในพื้นที่ชายหาด มีซองบุหรี่ และก้นกรองเป็นขยะที่พบบ่อยที่สุด โดยขยะดังกล่าวเมื่อสัมผัสน้ำจะปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น แคดเมียม ตะกั่ว สารหนูและอนุพันธุ์ของยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นพิษต่อห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดโครงการมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกระเบียบห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณชายหาดขึ้นจำนวน 24 ชายหาดนำร่องใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยหาดบานชื่น จ.ตราด, หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี, หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง, หาดบางแสน หาดถ้ำพัง หาดทรายแก้ว หาดดงตาล พัทยา จ.ชลบุรี, หาดชะอำ จ.เพชรบุรี, หาดหัวหิน หาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, หาดทรายรี จ.ชุมพร, หาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย หาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี, หาดปลายทราย จ.นครศรีธรรมราช, หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา, หาดวาสุกรี จ.ปัตตานี, หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต, หาดเกาะไข่นอก หาดเกาะไข่ใน จ.พังงา, หาดพระแอะ หาดคลองดาว หาดคอกวาง จ.กระบี่, หาดเจ้าสำราญ จ.ตรัง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการลดปริมาณขยะ รักษาสมดุลทางระบบนิเวศน์ ตลอดจนคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่า ชายหาดชะอำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีการสำรวจบริเวณชายหาดชะอำของศูนย์วิจัยอ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง พบว่าหาดชะอำซึ่งมีความยาว 5.5 กิโลเมตร มีค่าเฉลี่ยก้นบุหรี่ที่สะสมอยู่ชายหาดประมาณ ประมาณกว่า 100,000 ก้นกรอง ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณสะสมตกค้างที่น่าเป็นห่วง โครงการหาดชะอำปลอดบุหรี่จึงเป็นโครงการที่น่าส่งเสริม และให้การสนับสนุน

“ขณะนี้ได้ประสาน อำเภอชะอำ เทศบาลชะอำ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์รณรงค์ในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ไทย จีน และอังกฤษ เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และนักท่องเที่ยวได้ทราบว่า หาดชะอำเป็นหาดปลอดบุหรี่แล้ว และในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่ไปยัง หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี และในพื้นที่ชายหาดต่างๆ”