รัฐบาลลาวยื่น ‘ยูเนสโก’ แล้ว ผลักดัน ‘ทุ่งไหหิน’ เป็นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. Tholakhong สื่อข่าวสารและสังคมออนไลน์ประเทศลาว รายงานความคืบหน้ารัฐบาลลาวผลักดันทุ่งไหหินเป็นมรดกโลกว่า ล่าสุดนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้ลงนามรับรองแผนแม่บทปกป้องรักษาและคุ้มครองทุ่งไหหิน และยื่นเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อพิจารณาและประกาศเป็นมรดกโลก

สำหรับทุ่งไหหิน แหล่งโบราณคดีเก่าแก่ และสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ที่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว หากยูเนสโกประกาศรับรอง จะเป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ของประเทศลาว ต่อจากเมืองหลวงพระบาง และปราสาทหินวัดพู จำปาสัก

ขอบคุณภาพจาก Tholakhong