ครม.อนุมัติ 500 ล้าน ให้โรงรับจำนำรัฐเสริมสภาพคล่องก่อนเปิดเทอม

พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กู้เงิน 500 ล้านบาท เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับรับจำนำ รองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะมาถึง และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับสถานธนานุเคราะห์ หรือ โรงรับจำนำของรัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเงินกู้ดังกล่าวกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

ทั้งนี้ ตามแผนการกู้เงินของสถานธนานุเคราะห์ เดิมกำหนดวงเงินไว้ที่ 617.60 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวน 117.60 ล้านบาท ตามแผนกำหนดไว้เพื่อย้ายสถานธนานุเคราะห์จำนวน 4 แห่ง จากเดิมจะขอกู้ มาพร้อมกันในรอบที่ต้องขอ ครม. แต่ พม.ได้ปรับแผนไปใช้เงินในส่วนที่ต้องย้ายสำนักงาน ให้ใช้รายได้ของสถานธนานุเคราะห์เอง

 

ทีี่มา ข่าวสดออนไลน์