ซีพี ออลล์ จัดฟังบรรยายพิเศษ ฟรี!!“กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ SME บนโลกออนไลน์”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ที่สนใจฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ SME บนโลกออนไลน์” จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง พร้อมร่วมชื่นชมต้นแบบเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จในงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560” ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่  โทร .02-826-7889 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ