พณ.เดินหน้าดัน”เกษตรอินทรีย์”เป้าผุด12หมู่บ้าน19ออร์แกนิกฟาร์ม ในปี61

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นแล้ว 8 แห่ง และจะผลักดันให้ทั้ง 8 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในการท่องเที่ยว แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และดูวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีสินค้าที่โดดเด่นแตกต่างกัน และสินค้าที่ผลิตได้เป็นสินค้าคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก ทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) มาตรฐานของสหภาพยุโรป (อียู)แคนาดา มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ เป็นต้น

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงตั้งเป้าเพิ่มหมู่บ้านอินทรีย์อีก 4 แห่ง และหุบเขาอินทรีย์ 1 แห่ง (Organic Valley) รวมถึงขยาย ออร์แกนิก ฟาร์ม เอาเล็ท เพิ่มอีก 4 แห่ง จากปัจจุบันมี 15 แห่ง ทำให้ปี2561 มีหมู่บ้านอินทรีย์รวม 12 แห่ง หุบเขาอินทรีย์ 1 แห่ง และออร์แกนิก ฟาร์ม เอาเล็ท 19 แห่ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันหมู่บ้านอินทรีย์ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านริมสีม่วง ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์2559 สินค้าเด่น คือ มันหวานญี่ปุ่น มะนาว มะม่วง แมคคาเดเมีย สรตอเบอร์รี่ กล้วย พืชผักเมืองหนาว และกาแฟ 2.หมู่บ้านห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้รับการส่งเสริมเดือนสิงหาคม 2559 สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผักสวนครัว 3.หมู่บ้านโสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ได้รับการส่งเสริมเดือนสิงหาคม 2559 สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิแดง ผักสวนครัว

4.หมู่บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้รับการส่งเสริมเดือนกันยายน2559 สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล 5.หมู่บ้านหนองสะโน ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้รับการส่งเสริมเดือนมิถุนายน 2560 สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสารบรรจุถุง (ข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องหอมมะลิ) 6.หมู่บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ได้รับการส่งเสริมเดือนมิถุนายน 2560 สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสารบรรจุถุง (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียว กข.6) ใบหม่อน กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง ตะไคร้ ฟักทอง

7.หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้รับการส่งเสริมเดือนกันยายน 2560 สินค้าเด่น คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวโพด งาดำ ถั่วขาว ผักสวนครัว ผลไม้ พืชสมุนไพร และ 8.หมู่บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการส่งเสริมเดือนกันยายน2560 สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ผลไม้ ผักสวนครัว พืชสมุนไพร