อุตฯ ปล่อยเงินกู้ MicroSMEs เริ่มก.พ.ได้คนละไม่เกินล้าน !

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล “กองทุน Micro SMEs” เดือน ก.พ. 2561 นี้ตั้งเงื่อนไขดันช่วย SMEs ให้บุคคลค้ำกันเองได้ กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ย 1% ผ่อน 7 ปี ปลอดต้น 3 ปี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินสำหรับ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก (Micro SMEs) วงเงิน 8,000 ล้านบาท ที่จัดสรรมาจากงบประมาณส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กองทุน 20,000 ล้านบาท) โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่มีปัญหาทางการเงินเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า คุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องเป็น SMEs ที่มีรายได้น้อย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หลักประกันสามารถให้บุคคลค้ำประกันได้ โดยสามารถกู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน1 ล้านบาท/ราย อัตราดอกเบี้ย 1% ผ่อนชำระระยะเวลา 7 ปี (ปลอดเงินต้น 3 ปี) โดยการพิจารณาจะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับกองทุน 20,000 ล้านบาท แต่จะให้ทาง SME Bank ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ 200 หน่วย เป็นผู้พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็ว

สำหรับกองทุนฯ 20,000 ล้านบาท ซึ่งปิดรับยื่นคำขอไปเมื่อสิ้นเดือน ธ.ค. 2560 มีคำขอที่ผ่านคุณสมบัติ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561 จำนวน 3,638 ราย วงเงิน 18,634 ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1,494 ราย วงเงิน 5,853.27 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณา 3,000 ล้านบาท คาดจะมีการอนุมัติสินเชื่อจากกองทุนฯดังกล่าวอยู่ที่8,000 ล้านบาท หากรวมค่าจัดการบริหารกองทุน และส่วนที่ใช้ในการช่วยพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ กองทุนจึงจะจบอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท

“กองทุน 20,000 ล้านบาท จะจบที่ 10,000 ล้านบาท จากนั้นที่เหลืออีก 10,000 ล้านบาท จะแบ่ง 8,000 ล้านบาทออกมาปล่อยกู้ อีก 2,000 ล้านบาทไว้ใช้บริหารกองทุน”

ส่วนความช่วยเหลือ SMEs ด้านพัฒนา หนึ่งใน 20 บริษัทโครงการ Big Brother โดยบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ได้ตั้งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ lean automation system integrator หรือ LASI สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ของประเทศไทย รวมถึงการติดตั้งอาคาร showcase และระบบการผลิต lean automationยุคใหม่ เป็นต้น