‘ก้าวคนละก้าว’ ประกาศห้ามใช้สัญลักษณ์-โลโก้ “ก้าว” หลังมีคนแอบอ้าง หาเงินบริจาค

เพจ ก้าว ได้โพสต์ลงนามโดย นาย ธีรทัศน์ สังขทัต ณ อยุธยา ผู้จัดการโครงการ”ก้าวคนละก้าว” ว่า ประกาศจากคณะทำงาน “ก้าวคนละก้าว” หลังจากการวิ่งระดมทุนของโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ได้จบลง ในวันที่ 25 ธันวาคม พศ.2560 คณะทำงานของ”ก้าวคนละก้าว” ได้รับการติดต่อเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการใหม่ของ”ก้าวคนละก้าว” ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการเริ่มดำเนินโครงการใหม่ใดๆทั้งสิ้น

ซึ่งมี กลุ่มบุคคล องค์กร หลายที่ นำโลโก้ ตราสัญลักษณ์ ของ “ก้าวคนละก้าว” ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง รวมถึงทำการประกาศระดมทุนจากภาคประชาชนโดยผ่านเลขบัญชีส่วนบุคคล โดยไม่ได้ทำการแจ้งเพื่อขออนุญาตจากคณะทำงาน “ก้าวคนละก้าว” อย่างเป็นทางการ “ก้าวคนละก้าว” เป็นกลุ่มคนทำงานไม่แสวงหากำไร รายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนต้องผ่านทาง องค์กรการกุศลที่เชื่อถือได้เท่านั้น (เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั้วประเทศ) จะไม่มีการระดมทุนเพื่อนำเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเป็นอันขาด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า “ห้าม” มิให้นำโลโก้ ตราสัญลักษณ์ รูปภาพจากโครงการฯ หรือ ชื่อกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ไปใช้โดยมิได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงาน”ก้าวคนละก้าว”เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด หากต้องการ นำชื่อโครงการ หรือ ตราสัญลักษณ์ รวมถึงรูปภาพต่างๆมาใช้งาน กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตก่อน เพื่อป้องการข้อผิดพลาดหรืออาจการดำเนินคดีทางกฎหมายได้