เครือข่ายยางใต้ 6 จังหวัด เตรียมเคลื่อนไหวกดดันรัฐ แก้ปัญหาราคายางต่ำ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายปรีชา สุขเกษม ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 6 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขวิกฤตราคายางพาราตกต่ำ ที่ อ.หาดใหญ่ ที่ประชุมเครือข่ายฯได้ร่วมกันเสนอแนวทางการปรับลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนปลูกพืชทดแทนพื้นที่ยางพารา โดยแต่ละจังหวัดจะนำเสนอพืชที่จะปลูกทดแทนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละท้องถิ่น นำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด เครือข่ายฯจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเสวนา ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มี ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลาเป็นผู้แทนรับหนังสือ และตัวแทนเครือข่ายฯจะเดินทางไปรับฟังคำตอบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น.

ด้านนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลาเปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางฯแล้ว จะดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะเกษตรกรชาวสวนยางกำลังเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำ