เปิดต้นทุนข้าวกะเพราหมู 1 จาน แค่ 23.55 บาท

หลังเกิดกระแสบนโลกโซเชียลว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำขายข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวจานละ 150 บาท กระทั่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังร้านดังกล่าวเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ ซึ่งเจ้าของร้านยอมรับจำหน่ายในราคาดังกล่าวจริงแต่เป็นราคาจำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนราคาคนไทยจะอยู่ที่จานละ 80 บาท

ผู้สื่อข่าว “มติชน” ได้สอบถามไปยังกรมการค้าภายในเกี่ยวกับต้นทุนเมนูข้าวกะเพราหมู ได้รับข้อมูลจากกรมฯที่จัดทำโครงสร้างต้นทุนเมนูข้าวต่างๆ สำหรับร้านค้าทั่วไป สำหรับโครงสร้างต้นทุนข้าวกะเพราเนื้อหมูไม่รวมไข่ดาว คิดคำนวณต้นทุนต่อจานจะคำนวณจากประมาณการขายของร้านค้าที่ขายได้จะต้องอยู่ที่ 100 จานต่อวันต่อร้านขึ้นไป หากปริมาณขายลดลงต้นทุนจะปรับสูงขึ้น ค่าเช่าพื้นที่ก็ถูกนำมาคำนวณ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือน หากร้านที่มีค่าเช่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว ต้นทุนก็จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการคำนวณนี้ไม่รวมอุปกรณ์การขาย เช่น เครื่องครัว โต๊ะ เก้าอี้ จะพบว่า ราคาขายปลีกจริงของข้าวกะเพราหมูในร้านค้าทั่วไปที่เป็นราคาแนะนำของกรมฯคือจานละ 35 บาท แยกต้นทุนต่อจาน เป็นดังนี้ ต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ค่าข้าวขาว เนื้อหมู น้ำมันพืช วัตถุดิบอื่นๆ รวม 11.33 บาท ค่าแรงงานทางตรง 6.20 บาท ค่าแก๊ส 1.17 บาท ค่าเช่าพื้นที่ 2 บาท ค่าไฟฟ้า 0.89 บาท ค่าความเสี่ยงของต้นทุนวัตถุดิบ 1.14 บาท และอื่นๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าขนส่ง อีก 0.82 บาท รวมต้นทุนต่อจาน 23.55 บาท มีกำไรต่อจาน 11.45 บาท