ลาวพร้อมแล้ว เตรียมยื่น ‘ยูเนสโก’ ประกาศ ‘ทุ่งไหหิน’ เป็นมรดกโลก

หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ออนไลน์ รายงานความคืบหน้าการเสนอทุ่งไหหิน ให้คณะกรรมการมรดกโลก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรับรองเป็นมรดกโลก ซึ่งทุ่งไหหินถือเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ และเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ที่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ตอนเหนือประเทศลาว

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจัน ที่ประชุมได้รับรองเอกสารคำร้อง และแผนการคุ้มครองแหล่งมรดกทุ่งไหหิน

นายบ่อแสงคำ วงดาลา รมต.แถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป.ลาว กล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลลาว และยูเนสโก ให้ความสำคัญแหล่งมรดกทุ่งไหหินมาเป็นเวลานานแล้ว โดยศึกษาค้นคว้า วางแผนการปกป้องรักษาให้มีความยั่งยืน เกิดผลประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว และนำเสนอเป็นมรดกโลก มาตั้งแต่ปีค.ศ.1998 แต่แผนแม่บทคุ้มครองทุ่งไหหินยังไม่ได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งขณะนี้เอกสารคำร้องและแผนแม่บทดังกล่าวสำเร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมยื่นเสนอต่อยูเนสโกพิจารณา

ขอบคุณภาพจาก Laos Update