‘ลาว-ไทย’ ลุยสร้างต่อ เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ จากท่านาแล้งถึงเวียงจัน

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. น.ส.พ.เวียงจันใหม่ ออนไลน์ รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงแรมดอนจันพาเลด นครหลวงเวียงจัน มีพิธีลงนามโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว-ไทย ระยะที่ 2 เป็นโครงการตามสัญญากู้ยืมและช่วยเหลือระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยการก่อสร้างระยะที่ 2 ในช่วงแรก เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 ก.ย.2556 เสร็จในเดือนก.ย.2558 รับมอบและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2560 เป็นการก่อสร้างระบบสับหลีกราง ปรับปรุงยกระดับระบบสัญญาณ และโทรคมนาคมที่สถานีรถไฟ ท่านาแล้ง ก่อสร้างห้องเจ้าหน้าที่การรถไฟ และบ้านพักพนักงาน

ส่วนช่วงที่ 2 ที่เพิ่งลงนามไปนั้น จะเริ่มที่สถานีท่านาแล้งถึงสถานีเวียงจัน ที่บ้านคำสะหวาด เมืองไซเซดถา ก่อสร้างทางรถไฟยาว 7.5 ก.ม. พร้อมด้วยระบบสับหลีกราง ตัวอาคารสถานีเวียงจัน และก่อสร้างถนนเข้าถึงสถานีเวียงจัน ยาว 2 ก.ม. พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ขอบคุณภาพจาก CHAMPA POST