ครม. อนุมัติขึ้นบัญชี ‘ยางพารา’ เป็นสินค้าควบคุมราคา หวังสร้างความเป็นธรรมเกษตรกร

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 ม.ค.2560 ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำ รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากทุกปีจะต้องมีการพิจารณา และปรับปรุงบัญชีนี้ใหม่ โดยบัญชีล่าสุดจะหมดอายุวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ครั้งนี้ก็มีการออกประกาศใหม่ โดยที่ประกาศใหม่มีการคงรายการสินค้าและบริการควบคุม จากเดิม 47 รายการจำแนกเป็น 42 สินค้า และ 5 บริการ มีการปรับเพิ่มรายละเอียดสินค้าจำนวน 1 รายการคือ เรื่องของผงซักฟอก ปรับเพิ่มเป็นผงซักฟอก และน้ำยาซักฟอก เพื่อให้ชัดเจนขึ้น

“เพราะปัจจุบันการใช้น้ำยาซักฟอก มีความนิยมมากขึ้น และเนื่องจากว่า ปัจจุบันได้รับการร้องเรียนว่า ผงซักฟอก และน้ำยาซักฟอก มีการลดขนาดบรรจุ แต่ยังจำหน่ายในราคาเดิม หรือราคาไม่ลดลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลง เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และมีการเพิ่มรายการสินค้าควบคุมจำนวน 6 รายการ ได้แก่ สินค้าในหมวด อุปโภคบริโภคประจำวัน 5รายการ คือ สบู่ก้อน สบู่ เหลว แชมพู น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่า มีการลดขนาดบรรจุแต่ยังจำหน่ายในราคาเดิม ไม่มีการลดราคาลงตามปริมาณ ที่ลดลง และอีกรายการคือ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และอีกสินค้าที่เพิ่มคือยางพารา เพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกร ส่วนรายการสินค้าที่เหลือยังคงเดิม ไม่มีการตัดลดลง”

ที่มา : มติชนออนไลน์