อบรมฟรี! หลักสูตรผู้ประกอบการ ‘ดิจิตอล เทรนดิ้ง’ ยกระดับผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชวนผู้ประกอบหารที่สนใจ อบรมฟรี! หลักสูตรผู้ประกอบการ ‘ดิจิตอล เทรนดิ้ง’ ยกระดับผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ลานหน้าที่ว่าราชการอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ